Kulturparken är en del av ett levande Handen

Gamla Folkets hus är ROJ-teaterns hemmascen.
Gamla Folkets hus är ROJ-teaterns hemmascen.

En våg av rivningshot drar fram i kommunen. Nyligen hotades Klockargården i Västerhaninge. Nu står tydligen Kulturparken i Handen med Gamla Folkets hus i mitten, på tur. Det får mig att tänka på rivningsvågen på 60-och 70-talen som grävde djupa sår i samhället. Mycket oskattbart är borta för alltid. Det finns fortfarande mycket att lära av detta.

Det pratas om att Haninges centralort, Handen, ska bli stadskärna, att bygga stadsmässigt, och det är ju trevligt! Förortsmässighet är ju så trist.

Men en stad behöver sina årsringar i bebyggelsen, sin historia och sin kultur. Inte bara bostäder och kommers.

Handens tidigaste bebyggelse är i det närmaste utplånat. Några få byggnader finns kvar.

Kulturparken är den enda platsen med en mer sammanhängande bebyggelse från gamla Handen, där man kan få en uppfattning om hur det sett ut här förr.

Kulturparken med de fem gamla husen gavs lagligt skydd i början av 90-talet och märktes med lilla q, vilket ska vara ett starkt skydd!

Det klassades som viktigt för ortens identitet och var något av ett ”Handens Gamla stan”.

Det är också den sista grönytan i denna del av Handen.

Alla husen har efter Haningehemskandalen inte blivit till fullo använda för de kulturändamål som de var avsedda för, men det går ju fortfarande att förbättra!

RoJ-teatern och musikföreningen Levande Zon har bedrivit kulturverksamheten här och skänkt mycket mycket glädje genom åren. Handens museum och smedja som var avsett att ingå hamnade ett stenkast utanför det q-märkta området. Nu när Haninge förtätas kommer sådana platser bli än mer värdefulla som historiska oaser i stadsbebyggelsen. Om Handens sjukhus rivs till förmån för bostäder kommer det frigöra väldigt mycket byggyta. Det borde faktiskt räcka som förtätning i denna del av Handen!

Så snälla politiker och tjänstemän: Bygg gärna mycket men ha inte för bråttom med att riva. Låt Kulturparken fortsätta leva som en del av staden.

Smeden Martin

Kulturparken är den enda platsen med en mer sammanhängande bebyggelse från gamla Handen.