ANNONS

”Hur kunde ni låta 
stigarna köras sönder?”

Sönderkörd stig
Insändarskribenten frågar sig hur kommunen kunde tillåta maskiner att köra sönder flera skogsstigar.
Insändarskribenten frågar sig hur kommunen kunde tillåta maskiner att köra sönder flera urgamla skogsstigar vid Grönvreten.
"Fortsätt inte med denna skövling av vår natur" skriver han.
ANNONS

Hur kunde ni på Järfälla kommun, i samband med gallringen av skogen i området vid Grönvreten, låta skogsentreprenören köra sönder flera urgamla breda skogsstigar med sina maskiner? Nu finns bara djupa hjulspår kvar, stigarna är borta.

Enligt kommunens skötselplaner ska ett skonsamt skogsbruk bedrivas och stigar bevaras.

Störande ljud

Återställ nu snarast allt som har skadats och fortsätt inte med denna skövling av vår natur.

Vidare, genom att såga ner skogsridån mellan järnvägen och gångvägen till Kallhäll har det störande ljudet från tågtrafiken ökat i hela skogen. Det finns inte mycket kvar av ”Grattis, Du är i Järfälla” snarare ”Otur, Du är i Järfälla”.

Tommy Wernmark

ANNONS