L: ”Alla ska kunna vänta på bussen en sen kväll utan oro”

Spärr spärren SL pendel pendeltåg planka Älvsjö station
Liberalerna i Älvsjö vill satsa mer pengar på trygghetsvakter.
Liberalerna i Älvsjö är stolta över att brottsligheten minskat men är fortfarande inte nöjda. I en insändare skriver de om satsningarna i budgeten som ska göra stadsdelen tryggare.

Att kunna vänta på bussen en sen kväll utan oro, gå hem från krogen eller låta sitt barn gå ensam från kompisen – det är också frihet. Det är något som borde vara självklart för alla som lever här i Älvsjö, men så är det inte alltid i dag.

Nu ökar i stället människors upplevda otrygghet. Nästan var fjärde person tycker att otryggheten påverkar deras livskvalitet. Människors frihet minskar alltså högst konkret av bristande trygghet och det kan vi inte acceptera.

Vi måste kunna lita på att polisen kommer om det skulle behövas. När resurserna saknas – både pengar och poliser – läggs det förebyggande arbetet åt sidan och synligheten som skapar trygghet prioriteras bort.

I Älvsjö har både antal anmälda brott per 100 000 invånare och det totala antalet anmälda brott minskat stadigt flera år i rad. Sedan 2015 har antalet brott i Älvsjö minskat med drygt 23 procent trots befolkningsökning. Vi bör vara stolta över den här utvecklingen, men också se att brottsligheten kan minska ännu mer. Framför allt behövs fler och mer närvarande poliser så att varje Älvsjöbo ska känna sig trygg här i vår stadsdel.

Liberalerna vill ha fler synliga poliser i hela landet, från dagens 20 000 till 25 000 i tjänst inom de närmaste 5–7 åren. Här i Stockholm skulle det motsvara omkring 500 nya poliser.

Det här är en rejäl förstärkning som är alldeles nödvändig, men det kommer att ta tid innan den ger resultat. Därför har vi också ett förslag för att öka tryggheten på gator och kring stationen direkt. Vi vill att staden anlitar trygghetsvakter för att öka tryggheten och förebygga brottslighet.

Liberalerna föreslår i sin budget 2019 ett statsbidrag på 500 miljoner kronor, som täcker hälften av kommunernas kostnader för trygghetsvakter. Med vårt förslag skulle nästan 200 nya trygghetsvakter kunna bidra till ett lugnare och säkrare ­Älvsjö och Stockholm.    

Anna Törnström, Anna Engelbert, Pär Hommerberg, Pernilla Enebrink, Nicke Johansson, Inger Swahn

Liberalerna Älvsjö