Kvalitet beror inte på vinsters storlek

Vänsterpartiet (V) vill inte tillåta att privata aktörer i välfärden tar ut vinst. Det måste ändra fokus från vinsters storlek och förbud mot dem, till kvaliteten i privat verksamhet.

När det debatteras om vinster är det bra att vara ödmjuk inför slutsatsen som dras utifrån storleken på vinsterna. Sambandet mellan hur en verksamhet blir sämre och storleken av dess vinstuttag är inget orsaksförhållande. Att privata aktörer tar ut vinst är rimligt eftersom de behöver ersättning för satsat kapital och den risk de tar. Dessutom är vinsterna som privata aktörer i Sverige tar ut i genomsnitt runt två procent av de totala intäkterna. Om exempelvis resultaten sjunker hos friskoleelever, ska man vara öppen för att det kan ligga andra orsaker bakom än hur stora vinster skolan tar ut. Samtidigt kan man fråga sig hur rörlig skolmarknaden skulle vara om (V) styrde; 70 procent av alla utbildningsplatser i friskolor skulle hotas (Friskolornas riksförbund, den 5 oktober 2012). Därför skulle det inte bli bra om (V) fick styra. Det problematiska ligger i att det sällan finns förståelse för hur andra faktorer bidrar till att privata alternativ ibland har dålig kvalitet, resultat eller löner. Sifferdribblandet från (V) är missvisande. 2011 omsatte de privata vård- och omsorgsföretagen närmare 85 miljarder (ökning med 30 procent från 2008–2011). Under samma period ökade antalet anställningar med 25 000. Resultatet efter skatt låg på 4,5 miljarder och huvuddelen av vinsten, 3 miljarder, återinvesterades i företagen (Vårdföretagarna, den 9 juli 2012). Det måste riktas insatser som ökar kvaliteten. På friskolor kan Skolinspektionen fortsätta effektivisera sina kontroller av kvaliteten och stärka samarbetet med friskolor för att främja en fortsatt positiv utveckling. Regelverk som berör privata alternativ kan ses över i syftet att söka hinder som försvårar arbetet med att säkra kvaliteten. Tydligare och oftare uppföljning av privata verksamheter inom vård och omsorg behövs därtill.

Erik Elkan,

styrelseledamot,

MUF Nacka