Kvaliteten måste höjas i äldrevården

Hur länge ska vi finna oss i den sänkta kvaliteten i äldreomsorgen, i form av personalneddragningar, högre arbetsbelastning, minskade resurser och minimal arbetsglädje?

Trenden har pågått hela 2000-talet. Förståelsen från personalen gällande neddragningarna har varit alldeles för stor. Man arbetar på och glömmer att kvaliteten sjunker och arbetsmiljön försämras med ökade sjukskrivningar i förlängningen.

Vem vill arbeta inom vård och omsorg på dessa villkor? Inte höjer det statusen för vårdpersonalen eller motiverar unga att söka sig till vården.

Återinför kvaliteten som successivt nedmonterats. Låt äldrevården få ha kvar sina sjukgymnaster och arbetsterapeuter, som genom sin kunskap kan underlätta i arbetsmiljön för personalen, öka motivationen och bibehålla/öka rörlighet hos de äldre och därmed minska risk för fall.

Se till att intentionerna angående meningsfulla aktiviteter och innehåll i vardagen faktiskt får ”kosta personal”och realiseras.

Personalen har tidigare varit arbetsplatsens värdefullaste investering och bör så förbli.

Se till att profilera den vård som fortfarande finns och ge den mer utrymme. God kvalitet är ett konkurrensmedel för såväl boende som personal.

Gunhild Angerstedt

Leg. sjukgymnast