”S: Kvalitetspengen inom hemtjänsten bör skrotas”

Hemtjänstpersonal stal från äldre.
Kvalitetspeng inte god hushållning med skattemedel, tycker Jan-Olof Hedbom (S).
Sedan 2016 använder socialnämnden ett utvärderingssystem med kvalitetspeng inom hemtjänsten. Skrota det, tycker vi Socialdemokrater

Systemet fungerar inte! I stället för att placera Täby i toppklass har systemet inneburit att kommunen har halkat ner till plats 14 i Stockholms län.

Utdelandet av kvalitetspeng kan inte anses som god hushållning med skattemedel. Hemtjänstföretagen har ju redan fått ersättning för att skapa en kvalitativ omvårdnad. Dessutom saknas krav på motprestation.

Vi vill se en återrapport av hur kvalitetspengen höjer kvaliteten. Täby avsätter i dag 8,5 miljoner kronor i budget för kvalitetspengen – pengar som fritt kan disponeras av hemtjänstföretagens ägare.

Jan-Olof Hedbom (S)
Ledamot socialnämnden