ANNONS

Kvartstrafik är prio

ANNONS

Folkpartiet arbetar aktivt för att Bro ska få minst kvartstrafik på pendeln. Det är ett självklart krav från våra väljare. Fullmäktige har beslutat att vi ska intensifiera arbetet för en ökande och väl fungerande kollektivtrafik.

I årets kommunbudget finns pengar för att utreda vad som behövs för att kunna öka tågtrafiken till Bro. Vi vill förklara vad vi har tänkt åstadkomma med det. Det är att ta fram utformning och beräkna kostnader för drygt 300 meter förbigångsspår förbi perrongen på den södra sidan, med två växlar så att de tåg som inte stannar passerar på förbigångsspåret och pendeltåg därmed kan vända i Bro utan att riskera störningar med regionaltågen.

Gångtunneln vid stationen måste förstås förlängas några meter. Med det som underlag ska kommunen komma överens med Trafikverket om att förbigångsspåret är klart när Citybanan öppnar för trafik 2017.

Kommunen ska se till att detaljplanen för Bro trädgårdsstad säkerställer att förbigångsspåret kan genomföras utan att Trafikverket behöver upprätta någon särskild plan.

Det är landstinget som beslutar om pendeltågstrafiken. Trafikförvaltningen har visat att kvartstrafik till Bro ryms i tidtabellen 2017. För att få ett beslut är det helt nödvändigt att vi kommunpolitiker i Upplands-Bro är överens med våra landstingspolitiker.

Vi i Folkpartiet är det. Vi är överens om att kommunens stora planer på nya bostäder i Bro är ett tillräckligt och mycket viktigt skäl.

Martin Normark (FP)

Börje Wredén (FP)

ANNONS
ANNONS