ANNONS

Kvinnojouren: ”Ta ansvar för mäns våld mot kvinnor och barn”

25 november infaller FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor.
25 november infaller FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor.
Låt den 25 november, internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor, bli startskottet för en kraftfull samverkan bland Lidingöbor för ett Lidingö fritt från våld.
Det skriver ordföranden för Kvinnojouren Kerstin, Ingegerd Smedensjö i en insändare.
ANNONS

Mäns våld mot kvinnor och barn är ett av våra största folkhälso- och samhällsproblem. Kvinnojouren Kerstin Lidingö har hittills i år haft över 200 samtal med kvinnor som utsatts för våld. De vanligaste stödbehoven gäller kränkningar, hot, fysiskt och sexuellt våld.

Konsekvenser av mäns våld

Våld i nära relation ger förödande konsekvenser för kvinnor som utsätts. Ofta tvingas även barn uppleva våldet, både indirekt och direkt. Våldet leder till enormt lidande, isolering, otrygghet och stress som hämmar utveckling för de som utsätts. Våld är starkt kopplat till fysisk och psykisk ohälsa.

Kostsamma brott utan lagföring

Män som utsätter kvinnor och barn för grova våldsbrott lagförs sällan. Europeiska jämställdhetsinstitutet, European Institute for Gender Equality, har beräknat att mäns våld mot kvinnor kostar Sverige 43 miljarder kronor per år.

Varför tillåter vi att det fortsätter?

Den undersökning som Lidingö stad gjorde år 2016 visar att Lidingö ligger över riksgenomsnittet för våld i nära relation. Våldet finns runt oss dagligen. Mäns våld mot kvinnor och barn är ett kostsamt slag mot folkhälsa, demokrati och jämställdhet samt bidrar till stora konsekvenser för de utsatta.

Det råder det stora brister i prioritering av samhällsresurser för att upptäcka och förebygga våld. Det finns också en ovilja hos gemene man att se våldet. Vi har fördomar om kvinnor som blir utsatta och män som utövar våld. Det tar emot att se att vår granne, vän, chef, anställd, kollega, bror och son är en kvinno- och barnmisshandlare och i många fall en våldtäktsman.

Det går att stoppa våldet

Våld är allas ansvar och vi måste vara den förändring vi vill se i samhället. Vi måste våga vara den kraft som agerar och motverkar kvinnoförnedrande attityder, kränkande beteenden samt mäns och pojkars våld.

Låt den 25 november, internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor, bli startskottet för en kraftfull samverkan bland Lidingöbor för ett Lidingö fritt från våld.

Ingegerd Smedensjö
Ordförande, Kvinnojouren Kerstin Lidingö