ANNONS

Kvinnor känner sig otrygga utomhus

ANNONS

Jag tvivlar på att jag är den enda unga kvinnan i vårt samhälle som har upplevt rädsla när jag gått från tunnel­banestationen till min bostad sent på kvällen.

Detta är ett allvarligt problem för kvinnor då det rör sig om jämlikhet mellan könen. Ska samhällets kvinnor fråntas sin trygghet och rättighet att röra sig fritt utan att utsätta sig för risker?

Någonting som minskar tryggheten är bristen på belysning längs till exempel gångbanor. Genom att sätta ut flera lyktstolpar kan man därför öka tryggheten!