ANNONS

Kyrka och kommun måste samarbeta!

ANNONS

Många barn växer upp i familjer där det finns missbruk eller andra problem. Kommunen har barnstödsgrupper i otillräckligt omfång och barn utan synliga problem glöms lätt bort. Kyrkor och ideella föreningar kan komplettera insatserna, men släpps sällan in i stödarbetet.

Hur kan samverkan bli bättre?

I samhället finns stora sociala behov som det behövs bred samverkan för att bemöta. Hur kan sådan samverkan utvecklas och vilka förändringar behövs för att röra sig i den riktningen?

Äldre dricker allt mer alkohol, följden är fallolyckor, för tidigt åldrande och sjukdomar som tar resurser från välfärden. Dessutom riskerar individen att få sämre livskvalité. Hur kan kyrkan och andra ideella organisationer samverka med kommunen för att bryta trenden?

Hur når vi äldre utan pekpinnar?

Dagens rotlösa samhälle där vuxna strävar efter självförverkligande drabbar ungdomar. Trygga vuxna lyser med sin frånvaro när det individuella får företräde framför det kollektiva. Är ungdomars spel-, sex-, alkohol- och drogberoende egentligen ett rop på bekräftelse från samhället och vuxenvärlden?

Vad är kyrkornas roll och uppdrag som sociala aktörer i det civila samhället? Är det att ge nödhjälp till behövande eller göra mer kraftfulla och varaktiga insatser för jobb och hälsa?

Det finns redan ett nytänkande inom diakoni, socialt företagande och empowerment i stället för som tidigare välgörenhet.

Ed Vivenius (ViSk)

ANNONS

Kyrkor och ideella föreningar kan komplettera insatserna, men släpps sällan in i stödarbetet.