”Lägg återvinningscentralen vid Rissneleden”

Insändarskribenten hoppas att politikerna tänker till om återvinningscentralen.
Insändarskribenten hoppas att politikerna tänker till om återvinningscentralen.
Återvinningscentralen som i dag ligger vid Kvarnkullen kan behöva flyttas. Insändarskribenten är rädd att den hamnar intill naturreservatet vid Sjövägen, och tycker att en bättre placering är längs Rissneleden vid Ulvsundavägen.

Solna och Sundbyberg har en gemensam återvinningscentral (ÅC) som nu är placerad vid Kvarnkullen, Rissne. Placeringen är provisorisk och nu ryktas det om att den ska flyttas och ligga vid Sjövägen, men på Sundbybergsidan eftersom det finns avtal om att ÅC:n ska ligga på Sundbybergs mark.

Denna sannolikt tilltänkta placering skulle medföra att den ligger i direkt anslutning till ett naturreservat. Dessutom skulle den ökande trafiken medföra en veritabel propp i den redan intensiva trafiken i området.

Bättre att placera den där det tidigare var tänkt, längs Rissneleden vid Ulvsundavägen eller annan mer lämpad plats.

Hoppas att våra politiker agerar på ett tidigt stadium så vi slipper stå inför fullbordat faktum med en för Solnaborna direkt olämplig placering av ÅC:n.

Mikael Ronsjö (M)