Lägg inte ner vården av missbrukare på Gålö

Droger

Stockholms socialnämnd stänger Gålö behandlingscenter på grund av låg beläggning. Det borde vara ett glädje­besked att antalet missbrukare har minskat, men tyvärr är det inte sant eftersom allt fler i stället placeras i billigare öppenvård drivet av kortsiktig spariver. Tvärtom lär resultatet på lång sikt bli högre sociala kostnader, ökade sjukvårdskostnader, mer kriminalitet, förlorade skatteintäkter och fler förstörda människoliv då öppenvården inte fungerar för alla (inget stöd då öppenvården är stängd). Eller överger man missbrukare med större problem, låter dem krasst dö ut? För många missbrukare är vård på ett behandlingshem nödvändigt för att de ska kunna komma bort från miljön med ”missbrukarkompisar”.

Tänk om cancerpatienter behandlades på samma sätt? Stängda sjukhus och enbart dagvård? Det verkar vara riskfritt att spara på de svagaste i samhället. Men nätdrogerna ökar och blir allt starkare med snabbare utveckling mot beroende. Beslutsfattarna verkar inte ha någon kunskap om problematiken, eller blundar de? Sluta spara på missbruksvården och förstör inte möjligheten till adekvat vård på behandlingshem. Behåll Gålö och använd det!

Förstår inte

Nyframtagna droger leder snabbare till ett beroende.