Lägg järnvägen i tunnel i stället

Att bygga bort ”Berlinmurar” och sammanlänka områden är bra men hur blir det då senare? Som jag hört kan det bli en biltunnel på 1–2 kilometer. På Trafiknytt är det inte ovanligt höra att Södra länken stängs på grund av kö, och att man ska välja annan färdväg! Den som kommer på E4 från norr, vilken färdväg ska den då välja då? Kö är det redan i dag och värre lär det bli då E18 leds via Kymlingelänken ut på E4!

Har någon gjort konsekvensanalys eller är det som vanligt bara en dagdröm och röstfiske? Kanske vi borde rösta om detta, inte bara bland boende i Sollentuna, utan speciellt alla pendlare som blir offren.

Gör som Sundbyberg, däcka i stället över järnvägen. Hur bra skulle det inte bli om Sollentuna centrum i öster länkades samman med området där tingsrätten ligger i väster. Det skulle skapa ett stort område för bostäder och varför inte också ungdomsbostäder. Kan det bli mer centralt beläget? Mycket bättre eftersom tåg så vitt jag vet aldrig stoppats på grund av trängsel i just tunnlar!

Dångkischåtte