Min lokala hjälte

Lägg korten på bordet om utförsäljningarna

Moderaterna har under lång tid fått kritik från både opposition och andra näringsidkare för att medvetet ha sålt ut välfärdsverksamheter till underpris. Drivkraften har varit ideologisk. Hanteringen av skattepengar har fått komma i andra hand.

Hur mycket skattebetalarna har förlorat på Moderaternas iver att sälja av våra gemensamma verksamheter kanske vi aldrig får reda på – men bara här i Sollentuna har ett stort antal dåliga affärer genomförts. Här har Norrvikens skola och en stor andel av de kommunala förskolorna avknoppats till förmånliga villkor. Över 1 500 hyresrätter har sålts ut till underpriser.

Införandet av Lagen om valfrihetssystem inom vård och omsorg har medfört att en tidigare chef kunnat bildat eget och ta med sig stort sätt alla biståndsbedömda inom daglig verksamhet för funktionshindrade till sitt eget bolag.

Moderaterna säger sig nu, på riksnivå, vara emot att sälja ut kommunal verksamhet till underpriser.

Frågan är vad det inne bär i praktiken? Och om det gäller i Sollentuna?

För att förhindra liknande ­affärer i framtiden har vi socialdemokrater lagt fram förslag i riksdagen om att införa ett investeringsskydd för att skydda skattebetalarnas tillgångar. Lagförslaget, som inte vunnit stöd bland Moderaterna, innebär att kommuner inte får sälja en verksamhet till ett pris som understiger marknadsvärdet.

Nu måste Moderaterna lägga korten på bordet. Sättet att hantera skattepengarna reser ett antal frågor som kommunalrådet Douglas Lithborn (M) nu bör svara på.

Om det var fel att medvetet sälja ut välfärdsverksamheter till underpris och vad ska de i sådana fall göra för att rätta till de begångna felen?

Vad görs för att skydda skattebetalarna från att få sina tillgångar bortslumpade i framtiden?

Freddie Lundqvist (S)

oppositionsråd

Insändarskribenten vill ha svar på hur Moderaterna i Sollentuna ställer sig till fortsatta privatiseringar av offentlig verksamhet.

Hur mycket skattebetalarna har förlorat på Moderaternas iver att sälja av våra gemensamma verksamheter kanske vi aldrig får reda på.