ANNONS

Lägg ned flygplats och bygg bostäder

ANNONS

Bromma flygplats är nu i färd med planer för investeringar för att ytterligare utöka trafiken samtidigt som de västra förorterna växer med tusentals nya bostäder. Alldeles intill flygplatsen växer ett nytt bostadsområde, Annedal, fram. Vi tycker att det inte i är rimligt med en flygplats mitt i denna expansion.

Kopplat till Bromma flygplats finns också en diskussion om trafiken i Bromma och västra Stockholm. Den har gått under namnet ”Brommaplanseländet” men handlar inte enbart om Bromma­plansrondellen utan all trafik som rör sig i öst–västlig riktning och då är också tunnelbanan medräknad. Gröna linjen ska restaureras vilket är helt nödvändigt. Men arbetet kommer att skapa en hel del trafikproblem under rätt lång tid eftersom Gröna linjens passagerare ska bussas i T-banans sträckning.

Transportstyrelsen har den 19 december beslutat ge Bromma flygplats möjlighet att utöka trafiken. I slutet på förra året meddelades att bullertaket för bostäder höjs det vill säga att är nybyggnation runt flygplatsen kommer att öka. Man hade gett tidsmässigt begränsat utrymme för överklagande till 8 januari i år!

En summering visar att stadens behov av flera bostäder har lett in i en återvändsgränd. Fler bostäder ger fler invånare som behöver en bra kollektivtrafik samtidigt som t-banan byggs om. Det blir möjligt att bygga bostäder närmare flygplatsen med risk för bullrande miljöer och större mängder med avgaser för de boende.

”Brommaplanseländet” har pockat på lösningar under decennier men inget har gjorts för att lösa frågan. I summeringen ska också räknas in vad det här kostar för medborgarna.

Vi ser endast en möjlighet: Bromma flygplats läggs ned och lämnar utrymme för bostäder och vettiga trafiklösningar för hela västra Stockholm.

Avtalet mellan staden och staten bryts vilket naturligtvis kommer att kosta men vinsten kommer att bli stor för staden.

Björn Sjöberg, ordförande, Bromma Socialdemokrater

Lägg ned flygplatsen och satsa i stället på nya bostäder i området, tycker insändaren.

ANNONS

Avtalet mellan staden och staten bryts vilket naturligtvis kommer att kosta men vinsten kommer att bli stor för staden.

ANNONS