Lägg ned planer på att bygga i Kristineberg

Det finns mark efter Roslagsbanan som är bättre att bygga på ur miljösynpunkt än Kristineberg, anser insändarskribenten.
Det finns mark efter Roslagsbanan som är bättre att bygga på ur miljösynpunkt än Kristineberg, anser insändarskribenten.

Svar på insändaren ”FP:s gröna ambitioner för Södra Vallentuna” den 29 maj:

Vallentunas Allians, i det här fallet företrätt av Folkpartiet, svänger sig med ord som miljökonsekvens- beskrivning som om det är något man kan göra hur som helst och när som helst och sen tro att då har man fullgjort sin plikt som god miljövän.

Kristineberg är ett område som det överhuvudtaget inte bör byggas på. Området innehåller orörd och ovanlig naturmark som det snart är slut på i Stockholmsområdet och Vallentuna är en av få kommuner norr om Stockholm som bygger på jungfrulig mark, alltså mark som inte är använd för byggnation tidigare. Dessutom är det den sista tätortsnära skogs- och naturmark som finns kvar nära Vallentuna tätort. Bara det visar på att det inte finns speciellt mycket miljötänk i Alliansen här i Vallentuna.

Det finns annan mark, till exempel efter Roslagsbanan och kring centrum som är mycket bättre ur miljösynpunkt att bygga på och som mycket bättre motsvarar vad Vallentuna behöver med närhet till kommunikationer och service.

Miljökonsekvensbeskrivningar ska göras innan något som helst planarbete påbörjas om det överhuvudtaget ska kunna kallas en riktig sådan. Inte efteråt. Ni har redan godkänt byggnation i Kristineberg och planeringen är redan långt gången. Att då komma och fläska på med miljökonsekvensutredningar blir ju bara en halvmesyr mest för att det ska se bra ut och att ni vill rida på miljövågen. Nu är det försent.

Vallentunas Allians är som en obildad kusin från landet på många områden och miljö är en sådan. I Stockholms kommun skulle ett sådant här förfarande som skett med Kristineberg inte fått ske. Där miljökonsekvensutreds det innan det sätts igång någonting överhuvudtaget. Inte pliktskyldigt efteråt när planerna redan är långt gångna.

Tänk om och lägg ner byggplanerna för Kristineberg.