ANNONS

Lägg ned planerna på en nöjespark i Hågelby

ANNONS

I Hågelby har Botkyrka kommun en unik samhällsnära kulturmark med lämningar från forntid, jordbruksmark, herrgårdslandskap och hästverksamhet. Detta har köpts för skattemedel och är således medborgarnas egendom, förvaltad av politikerna på uppdrag av invånarna. Det pågår en process att omvandla markerna till en nöjespark, eller som projektet kallas en familjepark av gigantiska mått.

I inledningsskedet av planerna, år 2007, lät kommunen genomföra en intervju-undersökning med frågeställningen ”Vilken är Din inställning till planerna att etablera en familjepark?”

53 procent av de svarande var positiva, dock utan att få ta ställning till kostnaderna och att hela Hågelbyområdet skulle utplånas. Märkligt blir det när kommunledningen nu tolkar resultatet att det är två tredjedelar som är positiva. Men det motsvarar ju 67 procent, alltså en sifferlögn.

På nya sociala medier som Facebook och bloggar finns ett mycket starkt motstånd till att bebygga Hågelby. Vid samråd och i officiella medborgaryttranden har ett massivt motstånd till planerna visats. Ytterligare viktiga invändningar mot en exploatering har lämnats av länsstyrelsen, Svenska turistföreningen, Friluftsfrämjandet, 4H, länsmuseet, Stockholm vatten, Botkyrka ridsällskap, regionplanekontoret, Riksantikvarieämbetet, lantmäteriet och Botkyrka-Salems naturskyddsförening.

Spelar kommunen ett högt spel med skattebetalarnas pengar? De har nämligen inte gjort en ekonomisk kalkyl över nöjesprojektet. ”Det borde vi ha gjort” medger Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande. Redan i planeringsstadiet har mer än 4 000 tjänstemannatimmar (till en kostnad av mer än 4 miljoner kronor) spenderats. Och det med skattebetalarnas pengar! Vilka tjänar på att Hågelby förvandlas till en nöjespark?

I dag kan nog ingen påstå att det finns två tredjedelars stöd för att utplåna Hågelby fantastiska naturmarker mitt i den gröna Bornsjökilen!

Lyssna till medborgarnas intressen och lägg ner alla planer på Hågelby nöjespark.