Lägg pengar på annat än prydnadsstenar

Som boende nära Malmvägen har jag under en tid sett hur det, mycket långsamt, växer fram en ny stenyta intill fotbollsplanen vid Malmparken.

Jag har alltid undrat vad poängen är med dessa präktiga mönster byggda av små fyrkantiga stenar på marken. Huvudsaken är väl ändå att man ska kunna ta sig fram, till fots eller med cykel. En asfaltsyta går snabbare att skapa, är jämnare, och är mer lättstädad och lättplogad, än en yta bestående av ett gytter av tusentals små stenar. Stenarna lossnar, kan sticka upp eller sjunka ner efter ett tag, och är allmänt opraktiskt då massor av skräp samlas i skarvarna mellan alla stenar.

Hade man asfalterat ytan hade det varit klart på ett par dagar. Nu var inte ens halva jobbet gjort fter drygt tre veckor.

Detta måste ju dessutom kosta mycket mer i både material samt arbetstimmar att färdigställa. Pengar som man kunde lagt på viktigare saker inom gata, park och naturvård i Sollentuna.

Jag läste härom dagen om de mycket dåligt skyltade nya vandringslederna i nybildade Törn­skogens naturreservat. Kunde man inte lagt lite mer resurser på att iordningställa visningsskyltar längs dessa leder i stället för att köpa in alla stenar? Vill jag njuta av en vacker synupplevelse utomhus någonstans i Sollentuna på min fritid beger jag mig hellre till en inbjudande skog än beskådar tiotusentals färgade stenar lagda i mönster mitt emellan Malm­vägen och polishuset.

Stefan, Sollentunabo sedan födseln