ANNONS

Lång väg till ny t-banestation

ANNONS

Angående artikeln ”Sollentuna vill få liv i spökstationen” den 21 april:

Nu har Ardenfors dykt upp igen. Denna gång med fantastiska idéer i skogen vid Kymlinge, som ligger cirka 1,5 kilometer fågelvägen från de centrala delarna av Silverdalsbebyggelsen. Eftersom de presumtiva resenärerna inte kan flyga så får det bli att gå eller cykla på en 600–700 meter lång bro över Sollentunavägen, högt över Ostkustbanan (eventuellt med sex spår), ett stycke terräng, över den nyligen färdigställda motorvägen E18/E4 samt på gång- och cykelväg genom naturreservat de resterande 800–900 meterna.

Det blir ett projekt det! Vem kan tänkas villig att finansiera detsamma? Kanske en linbana i stället?

Eller – är projektet verkligen rimligt för de relativt få Sollentunabor som kan tänkas ha nytta av den tänkta GC-förbindelsen?

Initierad realist