Lång väntan på ny entré till stationen

Kommentar till artikeln ”Så ska p-kaoset lösas” den 22 oktober:

I en intervju om infartsparkeringar redovisar Thomas Ardenfors (M), ordförande i plan- och exploateringsutskottet, planer och funderingar om hur ”p-kaoset” kan lösas. I slutet av artikeln säger han att det i Häggvik finns fler möjligheter i framtiden, till exempel att samnyttja parkeringarna på Häggviks handelsplats. Det stämmer att det finns gott om lediga P-platser där, men för att de ska vara attraktiva som pendlarparkering krävs att en sydlig entré till Häggviks station byggs.

För snart tio år sedan iordningställdes mellan handelsplatsen och Skälby en gång- och cykelväg under järnvägen. Då projektet presenterades poängterades att nu skulle förutsättningar skapas för en sydlig entré till Häggviks pendeltågstation.

På kommunfullmäktige i mars 2012 frågade jag, under allmänhetens frågestund vad som hänt med dessa planer. På sammanträdet förklarades bland annat att kommunen inte äger frågan om en ny entré, men att man planerar en gemensam uppvaktning i frågan. Detta besked följdes sedan upp av insändare från dåvarande Alliansen, att man ”kommer att kraftfullt verka för att… Häggvik… får sydlig pendeltågsentré”.

Eftersom Thomas Ardenfors inte nämner detta projekt utan pratar om en diffus framtid verkar det som om det kraftfulla agerandet inte varit speciellt framgångsrikt.

Gösta Jonsson