Långsam resa med byten till Larsberg

Ersättningsbussen från Gåshaga går som direktbuss från Aga till Ropsten bortsett från ett stopp i Torsvik på Drottningvägen. Detta för att snabba på resan till Ropsten, som ändå tar 2 minuter längre tid än med Lidingöbanan. Allt detta gör att resenärer från Gåshaga, Käppala och Brevik till exempelvis Larsberg först måste ta bussen till Ropsten och sedan åka tillbaka med 21L till Larsberg.

Detta betyder att en resa som tar 13 minuter med Lidingö­banan från Gåshaga till Larsberg nu kommer att ta cirka 45 minuter inklusive ett byte i Ropsten med buss plus buss. För dessa blir det en katastrofalt dålig resstandard. Resan tar 3,5 gånger så lång tid och hastigheten blir under 7 kilometer/timme, det vill säga bara drygt gånghastighet. Detta är inte acceptabelt.

Under högtrafiktid kan resenärerna ta buss 201 till Hantverkshuset och där byta till 233 mot Larsberg. En sådan resa tar cirka 35 minuter, det vill säga 2,7 gånger längre än med banan. Denna resmöjlighet hittar jag inte i SLs reseplanerare.

Av Lidingöbanans resenärer är det cirka var femte resenär som stiger av eller på vid Bodal, Bagge­by och Larsbergs stationer. Många av dessa kommer från ­eller ska till Södra Lidingös yttre stadsdelar.

Jag anser att trafikförvaltningen på landstinget bör studera några olika alternativ för att lindra denna ohållbara situation.

En idé är att Linje 21X stannar till på Lerbovägen alldeles innan Willysrondellen vid Läroverks­vägen. Därifrån kan resenärerna gå till fots över viadukten till Larsbergs torg. Promenaden kan tillryggaläggas på 7–8 minuter. Hela resan tar då cirka 21 minuter, det vill säga mindre än hälften än rundturen runt Ropsten. Med låne­cykelställ både vid Lerbo­vägen och vid Larsbergs torg, skulle bussresenärerna klara av resan på cirka 16 minuter med buss plus cykel.

En annan idé är att bussen svänger av vid Läroverksvägen och upp på Larsbergsvägen och rundar rondellen vid Agavägen, gör ett stopp där och sedan åker ut på Södra Kungsvägen. En sådan omväg tar cirka 3–5 minuter.

SL bör rätta till denna miss snarast.

Göran Tegnér (FP)

vice ordf i tekniska nämnden

Lidingöbanan renoveras och ersättningsbussar sköter trafiken. Men linjerna är felplanerade, anser Göran Tegnér (FP).arkivbild