Långvarigt fel på infotavla

Pinsamt, SL. Gick förbi den stora informationstavlan vid busstationen i Tyresö centrum.

Den fungerar inte och på en påklistrad orange lapp kan man läsa följande: ”Felanmäld. Arbete pågår och vi gör allt för att åtgärda felet så fort som möjligt.”

Datum på klisterlappen är den 25 mars.

Sl-kund