Laptop till alla elever

Flera tusen kronor om året läggs ner för att köpa material till skolan som läroböcker, pennor, sudd etc. Hur mycket pengar skulle försvinna varje år om eleverna fick varsin laptop?

Jag tror faktiskt att man kommer att tjäna på det. Det blir mycket billigare att mejla ut läxorna till eleverna i stället för att skriva ut massa papper.

Det är bättre för miljön och kommer bli bättre interaktion mellan lärare och elever. Eleverna kommer att ta mer ansvar över sina studier och det är bra att ha alla sina dokument på ett och samma ställe.

Kunskaperna kommer att bli bättre då vissa elever jobbar bättre med datorer och lättare kan söka information på internet.

Elin Holmström 8N