Lär barnen att inte kasta grejer på bilar

Snälla föräldrar i Käppala och Brevik, prata hemma om faran att kasta ned föremål på bilarna som kör på Södra Kungsvägen vid Brevik. I höstas kastades vid flera tillfällen ned större grenar eller pinnar på körbanan, vintertid snöbollar på bilarna.

Under sportlovsveckan blev jag vid olika tillfällen träffad två gånger. Vid första tillfället åkte jag för att konfrontera personerna men de hann tyvärr undan. Vid det andra tillfället kontaktade jag polisen som var mycket väl medvetna om vad som försiggår vid platsen men svårt att vara på plats vid rätt tidpunkt.

Vi föräldrar kan däremot prata med våra barn hemma om vilka konsekvenser det kan bli, både ekonomiska för skador på bilen och i värsta fall trafikolyckor! Snön är på väg bort men till nästa vinter hoppas jag att våra barn har fått information av oss föräldrar.

Innan olyckan är framme