ANNONS

Lärarna måste se till att bli bäst i klassen

ANNONS

SVAR till Ulla-Karin Ervik, ordförande Lärarförbundet Tyresö Mitt i Tyresö 18 februari 2014

Här nämns låga lärarlöner, administration som tar tid från undervisningen och Pisaundersökningens resultat.

”Lärarförbundet anser att skola, lärare och elever måste få kosta”.

Enligt OECD:s Andreas Schleicher, som är chef för Pisa-utredningarna, måste lärarna vara bäst i klassen och veta hur man undervisar. Lärarnas kompetens är helt central när det gäller att få resultaten att lyfta.

Det är därför som det Folkpartistyrda utbildningsdepartementet infört karriärtjänster vilket ger rejäla lönelyft för duktiga lärare.

I Tyresö rör det sig om cirka 20 lärare, en siffra som kommer att öka dramatiskt i takt med nya anslag. Det är också därför som lärarutbildningarna lagts om – och nu ska även kraven för antagande till lärarutbildningarna skärpas.

På riksnivå har initiativ tagits om att skapa bättre administrativa villkor för lärarna, enligt nya direktiv som ska börja gälla från och med hösten 2014.

Även här i Tyresö har det givits politiska uppdrag om att minska lärarkårens administrativa börda.

Tyresö ligger enligt Lärarförbundets undersökning på plats 35 avseende lärarlöner och på plats 29 när det gäller meritvärden för årskurs 9 (av Sveriges 290 kommuner). Nej, vi ligger i dag inte i topp men vi vill dit!

ANNONS

Vi vill för den kommande mandatperioden att satsningarna på barn och elever i Tyresö tillåts öka som andel av kommunens totala budget.

Vi sticker inte heller under stol med att vi vill att skolan ska förstatligas efter en längre tids förflackning efter den socialdemokratiska kommunaliseringen.

Var du bor ska inte avgöra hur det går för ditt barn i skolan.

Anna Steele, (FP), Riksdagsledamot, Tyresö

Leif Lanke, (FP), vice ordförande barn- och utbildningsnämnden, Tyresö

Om elevernas resultat ska bli bättre, måste lärarnas kompetens öka menar Fp, som vill satsa mer av budgeten på skolan.Arkivbild

Var du bor ska inte avgöra hur det går för ditt barn i skolan.

ANNONS