Låt äldre få välja sin ålderdom

Har precis skickat iväg en inlaga till de lokala politikerna i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Jag skulle vilja veta hur ni politiker tänker och diskuterar om det gigantiska vårdbehovet för alla gamla som vill flytta till vård- och omsorgsboende. Vem får de åtrådda platserna? Man får inte vara för ”frisk” och inte för ”sjuk”.

Nej, det är dags att tillgodose alla dessa människor som byggt upp detta samhälle en gång.

”Öka hemtjänsten så de kan bo kvar hemma.” Ja, vissa kanske vill det, men långt ifrån alla, många gamla behöver den sociala kontakten även upp i ålder.

Nej, återinför de hederliga ålderdomshemmen där den som vill kan få åldras med likasinnande och få ett värdigt avslut på ett strävsamt liv.

Desperat Dotter