Låt alla barn röra på sig varje dag

Motion och träning i unga år lägger en grund för god hälsa och goda vanor senare i livet. Det har positiv effekt för den psykiska hälsan och kan förebygga nedstämdhet och depression. Fysisk aktivitet är viktigt och positivt för kunskap och lärande. Inlärningen stimuleras och koncentrationsförmågan förbättras. Särskilt viktigt kan detta vara för barn med koncentrationsproblem.

Vi liberaler vill slå ett slag för alla barns och ungas rätt till rörelse. Vi vill införa daglig fysisk aktivitet i grundskolan med fokus på de yngre barnen. Inga program eller årskurser i gymnasiet ska vara helt utan idrott. Skolan är barnens och de ungas dagliga arbetsplats. Med fysisk aktivitet på schemat eller integrerat i andra ämnen kan vi ge alla, oavsett kön och bakgrund, möjlighet att röra på sig varje dag vilket skulle stärka inlärning och hjälpa barnen med koncentrationssvårigheter. Detta är ­något som alla kommuner och skolor bör arbeta för. Även fritids bör ha fysisk aktivitet dagligen.

Ytterligare ett förslag är att barn med behov av ökad fysisk aktivitet ska kunna få recept på fysisk aktivitet (FaR). Hälso- och sjukvården möter oftast människor först när de fått hälsoproblem. Ett verktyg som har visat sig effektivt för vuxna är fysisk aktivitet på recept. Barn – och föräldrar – som behöver motivation och hjälp ska kunna få ­fysisk aktivitet på recept utskrivet av skolläkaren, skolsköterskan, barnpsykiatern, barnläkaren eller sjukgymnasten, likväl som på vårdcentralen. Den förskrivna motionen kan sedan förverkligas med hjälp av skolan ­eller idrottsföreningar och and­ra träningsarrangörer.

Rätten att röra på sig borde vara en självklar del i kunskapsskolan och i arbetet för ett jämlikt Sverige.

Vi är glada om även Moderaterna med sitt program ”Hälsosamma Sverige” nu börjar driva hälsofrågor. Det gör det lättare att få genomslag för Folkpartiets mångåriga arbete för att främja hälsosamma levnadsvanor hos såväl unga som gamla.

Birgitta Rydberg (FP)

landstingsråd

Elisabeth Gunnars (FP) ­kommunalråd, Österåker