Låt alla skolbarn åka gratis på bussarna

Kommentar till artikeln ”111 barn fick nej till skolskjuts” den 14 januari.

Artikeln gör mig riktigt upprörd. Så upprörd att jag måste skriva några rader.

Dåliga beslut behöver rivas upp! Dåliga beslut beror ofta på att beslutsfattare varit alltför korttänkta.

Låt alla barn i kommunen åka gratis på de bussar som passerar kommunen. Det tjänar alla på. Också samhället skulle tjäna på det.

Vad är det för galenskaper som våra kommunpolitiker har satt på pränt och som de stackars tjänstemännen måste följa?

Här nedan kommer ett antal tankar som väcks hos mig:

I andra sammanhang diskuterar vi hur vi ska stimulera medborgare att ställa bilen och åka kollektivt. Varför då inte börja med att stimulera ”de små” att vänja sig vid att åka kollektivt. Låta dem känna tryggheten.

Vad ”kostar” en olycka som drabbar något av dessa barn som måste ge sig ut i trafikfarlig miljö. Se, det har man visst glömt att räkna in i den ekonomiska kalkkylen.

Hur mycket onödig rädsla ska skolbarnen behöva känna för att vi vuxna inte anpassar ”skyddet” runt dem i den takt vi bygger våra samhällen? Då tänker jag inte bara på rädsla för vad som kan hända i trafiken, jag tänker minst lika mycket på ”fula gubbar” och annat man kan vara rädd för som liten skolunge.

Hur många ”hinder” uppstår för att barnen inte vågar röra sig ute/föräldrar inte vågar släppa i väg barnen – jag tänker på färdväg till fritidsintressen med mera.

Hur många stressade föräldrar åker runt med sina bilar för att skjutsa och hämta barn från och till olika aktiviteter, dag efter dag? Hur mycket onödig miljöförstörelse orsakar inte dessa föräldrars bilturer. Och det samtidigt som det finns bussar som redan går efter turlistor.

Hur mycket arbetstid ägnas åt detta inom kommunen? Det finns banne mig mer angelägna saker att brottas med!

Går det att starta lite opinion kring detta?

Mari-Ann Hjulbäck

Vad ’kostar’ en olycka som drabbar något av dessa barn som måste ge sig ut i trafikfarlig miljö? Det har man visst glömt att räkna in i den ekonomiska kalkylen.