Låt de äldre få ­valfrihet på riktigt

I Malmö har de äldre verklig valfrihet inom hemtjänsten. Det bygger bland annat på en tilltro till att vårdtagaren själv vet vad hon eller han behöver och vill och kan ta ansvar, och en tilltro till att vårdtagaren tillsammans med de anställda kan utforma och anpassa de dagliga insatserna efter aktuella behov och önskemål. Tillsammans med personal, vårdtagare och pensionärsråd har de hittat några områden som är speciellt viktiga att ha inflytande över, bland annat kontaktman och matsituationer.

Vårdtagaren har fått ett ökat inflytande över omsorgens innehåll. Utgångspunkten är att personen själv vet bäst vad hon eller han vill ha hjälp med i vardagen och ges utrymme för att utforma hjälpen i samtal med personalen. Vårdtagaren ses som en aktiv medborgare som ska ha inflytande. Det är förstås biståndsbesluten som ligger till grund för insatserna men vårdtagaren har rätt att välja vad och hur det ska utföras.

Varje person har en egen kontaktman, det gör att också tryggheten för vårdtagaren ökar genom att man kan bygga upp goda relationer. Om en person en dag vill byta till exempel städning mot en promenad så går det bra. Det viktiga är att man i mötet mellan vårdtagare och personal pratar om vad som är möjligt.

Vad gäller matsituationen så finns inga färdiga matlådor längre – ingen vill ju ha dem. Man frågade sig varför vårdtagarna skulle äta annan mat än övriga medborgare. Så nu får personal och vårdtagare diskutera och planera vilken mat han eller hon vill handla. Tillsammans gör de en inköpslista och som de kanske inhandlar tillsammans. Sedan kan vårdtagaren själv laga maten eller så kan personalen bistå med enklare matlagning. Om personen kanske vill köpa en färdig pizza eller sallad från närmaste restaurang, då gör de det. Eller så kanske vårdtagaren vill gå till restaurangen och äta tillsammans med en god vän. Då möjliggör personalen det.

Kerstin Åkare, Vänsterpartiet