Låt experter avslöja politikerlögnerna

Till Sveriges television! Valrörelsen är i full gång. Politiker slänger sig ofta lättvindigt med siffror i debatterna för att framhäva hur bra det egna partiet är. Det är inte lätt för vanligt folk att hänga med.

Låt oss kolla dessa siffror. Sveriges television borde införa det som Österrikes television hade vid valdebatterna vid deras senaste val. De hade en panel med politiskt oberoende specialister på området statistik, ekonomi, ja siffror i stort.

Efter varje debatt kunde de avslöja vem som talade sanning och vem som inte gjorde det. Det var en väldigt uppskattad avslutning på alla debatter.

Snälla Sveriges television, inför detta hos oss också!

Låt oss få veta vem som talar sanning och vem som far med osanningar!

Marion Sundqvist