Låt familjer ansöka för att få bidrag

Svar på insändaren ”Avskaffa barnbidraget för höginkomsttagare” den 27 augusti:

Vem som ska ha barnbidrag och hur detta ska bli rättvist är en återkommande fråga.

Om det ska vara inkomstprövat, hur gör vi då med dem som jobbar svart eller har ett företag, men lever på en hög standard? De av mina vänner som deklarerar lägst inkomst och betalar minst skatt är de som gör av med mest pengar. Företaget betalar både bilar, telefoner, datorer med mera. Som löntagare kan du inte gömma dina inkomster.

En idé kan vara att låta föräldrar ansöka om barnbidrag. En blankett fylls i där man redovisar inkomster, utgifter, standard på bostad, bil, båt, semesterresa med mera. Detta kan ju också skapa nya jobb till personer som ska granska ansökningarna och i vissa fall gör hembesök. Då har vi minskat kostnaden för barn­bidrag och ersättning till arbetslösa och kan lägga dessa pengar på våra skolor i stället.

Ingrid