Låt folk prata om de vill

Svar på insändaren ”Inför mobil­fria zoner i t-banan” den 15 oktober:

Du som ville införa mobilfria zon­er, ge dig.Då kan vi väl förbjuda prat och prasslande tidningar m.m också. Människor måste väl få vara. Lär dig att koncentrera dig på ditt.

Solan