Låt hemslöjden vara kvar

Nu har man råkat ut för en chockhyra! Sänk den genast! Redan tidigare var hyran ett bekymmer. Vi som bor i Haninge vill ha kvar hemslöjdsförsäljningen här. Det är viktigt. Slöjdarna behöver kunna sälja sina alster. Klockargården är viktig kulturhistoria för bygden. Ni i kommunledningen ska hjälpa till.

Västerhaningebo och

hemslöjdsvän