Min lokala hjälte

Låt IK Frej bygga läktare över vallen

Svar på insändaren ”När ska Vikinga­vallen få tak över läktaren”, den 2 juli:

Jan Aspefjord begär att det byggs en läktare med tak på Vikingavallen/Täby IP. Frågan engagerar många och några klargöranden är på sin plats.

I juni 2012 beslöt kultur- och fritidsnämnden om en upprustning av Täby IP i samspel med IK Frej. Tidigt i höstas ville Socialdemokraterna att 30 miljoner kronor skulle avsättas för detta. Mitt nej då gällde inte en upprustning i sig, utan var ett nej till att utan vetskap om olika alternativ och kostnader öronmärka vissa pengar.

Sedan i vintras har samtal förts med IK Frejs ledning. Vårt förslag är att IK Frej i egen regi bygger läktare med tak, omklädningsrum och andra önskade lokaler. Kommunen svarar för bygglov, arrendeavtal, support och ett borgensåtagande för banklån om så krävs.

Fördelarna är många. IK Frej skulle som ägare få full kontroll över projektet och sedan inte behöva dela lokaler med andra. Större stöd från idrotts- och fotbollsförbund finns men kan bara sökas av en förening. Med lokal kunskap och engagemang kan kostnader hållas nere och trivsel bli bättre. Hoppas att vi snart kan landa i en sådan lösning.

Ellagårds TK:s arbete med en ny hall som invigs i höst skulle kunna stå som modell även för Vikingavallen.

Mats Hasselgren (FP) ­ordförande kultur- och ­fritidsnämnden