Min lokala hjälte

Låt inte röd gubbe döda fler

Övergångsställen med signaler är farligare än de utan, det visar en undersökning i Svenska Dagbladet. Detta eftersom bil­ister är beredda att stanna när signaler saknas, men inte är beredda när de har grönt.

Vem tjänar egentligen på att signaler existerar? Ibland är en signal trasig, varvid hela korsningen står på gul blink. Då får bilisterna ta det otroligt långsamt för att inte buckla till varandras bilar, medan fotgängare och cyklister kan vräka sig ut i korsningen utan minsta dröjsmål. Svaret är alltså att signalernas syfte är att ensidigt gynna bilisternas framkomlighet. Fotgängare känner på sig detta. Därför accepterar de helt enkelt inte att stå och vänta, utan går mot rött, med dödsfall som följd.

Det är dags att ändra på signalerna. Normalfallet ska vara gul blink med släckt gubbe. Trycker någon på knappen blir det rött för bilar och grön gubbe. Efter någon minut blir det åter släckt gubbe och gul blink. Alltså aldrig röd gubbe, bara släckt eller grön.

Aldrig grönt ljus för bilar, bara gul blink eller rött.

Vår stad har haft massbilism i bara 60 år men fotgängare sedan begynnelsen. Gammal är äldst. Bilen var helig på 50 och 60-talen, men inte längre. Totalt avskaffande av röd gubbe enligt ovan ger oss promenadstaden tillbaka.

Säkerhet går före full gas