Låt komposten få stanna på Södergarn

Lidingöborna ska ha rätt till en väl fungerande återvinningscentral. Det är bra att kommunledningen nu gett upp planerna att bygga en ny återvinningscentral på mark som gränsar till naturvårdsområdet. I diskussionerna med Sörab vill den borgerliga majoriteten i stället etablera en ny återvinningscentral på delar av Förrådet 5, den tidigare tänkta bussdepåtomten.

Samtidigt vill man flytta hanteringen av trädgårdsavfall från Södergarn till Stockby. Det innebär att trädgårdsavfallet måste lastas om för flisning och transporteras vidare till en annan anläggning i Vallentuna, vilket knappast är vettigt ur miljösynpunkt. Dessutom kommer det att innebära att trafiken till och från Stockby ökar med cirka 20 000 biltransporter per år vilket försämrar miljön.

Centern vill därför att Lidingö stad tar upp diskussioner med Sörab för att behålla Södergarn som kompostanläggning för trädgårdsavfall för att i framtiden undvika omlastning och långa transporter samt undvika större trafikstörningar för de boende i Hersby/Stockby. Dessutom vill vi också seriöst undersöka om det går att göra den nuvarande återvinningscentralen mer funktionsduglig genom att använda stadens mark som finns i anslutning till den nuvarande återvinningscentralen.

I dag har den nuvarande återvinningsstationen i Stockby begränsade öppettider som inte alls uppfyller Lidingöbornas behov. Vi anser att Lidingöborna själva ska kunna välja när de vill besöka Stockby och få lämna sitt avfall genom att centralen hålls öppen alla dagar i veckan. I dag finns inte denna möjlighet utan man är i stället hänvisad till mycket begränsade öppenhållningstider vissa dagar i veckan.

Anläggningen är av någon underlig anledning stängd tisdagar, fredagar och söndagar. Detta rimmar dåligt med modern service till medborgarna och Lidingö stads ambitiöst uppsatta miljömål. Om man höll mer öppet skulle trafiken att spridas ut på fler dagar vilket blir bättre för de kringboende.

Kent Ivarsson, Tor von Sydow, Lilian Becker, Kent Björnberg, Christer Mohlin, Centerpartiet Lidingö

Centerpartiet Lidingö ser helst att hanteringen av trädgårdsavfall får stanna på Södergarn.

Det innebär att trädgårdsavfallet måste lastas om för flisning och transporteras vidare till en annan anläggning i Vallentuna.