Låt kyrkan föra en dialog mitt i centrum

I Information Öster­åker i Åkersberga centrum eller annan lämplig lokal, borde det finnas information och möjlighet till tanke­utbyten från de två församlingar i Svenska kyrkan som vi har här i kommunen.

I dagens läge med alltmer ökade klyftor skulle en gemensam lokal vara en fullträff med många besökare, som kunde hjälpa många organisationer att få pengar till behjärtansvärda ändamål, och dessutom öka intresset för församlingarnas verksamhet.

Vid ett kommunfullmäktigemöte i Österåkers kommun blev det dessutom nyligen ja till en motion om ”Ständig medborgardialog i centrum”. Kyrka och församling vill vara en kulturbärare med intellektuell öppenhet och nyfikenhet som rymmer sökande och tvivel, tro och förtröstan.

I Kyrkoordningen står det att ”Kyrkans uppgift är att för alla klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär. Församlingens undervisning ska där så långt det är möjligt samverka med omvärlden (skola, vård, omsorg och föreningsliv).

Kyrkan har ett uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer. Diakoni är kyrkans solidaritet med de svaga och utsatta i vårt samhälle. Diakonin vill inte nöja sig med att hjälpa de utsatta utan också ifrågasätta de strukturer som skapar behov av hjälpinsatser.

Mötet ska präglas av respekt, solidaritet och delaktighet.

Att göra konkreta insatser inspirerar till engagemang. Det enkla mötet under Kanalens dag, vid stationen och öppet julfirande leder till samtal och kontakter. Grunden för detta finns i Guds kärlek som den möter oss i Jesus Kristus

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)/Ed Vivenius