Låt kyrkoavgiften gå till verksamhet, inte arvoden

Inför kyrkovalet 2010 kunde man på insändarsidan i Mitt i Järfälla läsa en insändare med rubriken ”Driv ut månglarna ur templet”. Andemeningen med denna rubrik var att till kyrkans olika beslutsorgan välja personer som hade det verkliga intresset för kyrkans frågor.

Facit av föregående val blev dock inte vad jag hoppats på. Personer som enbart intresserade sig för det egna arvodet återvaldes till samma poster de innehaft tidigare. Den som valdes till ordförande för kyrkofullmäktige fick 30 000 kronor för mandatperioden och den som valdes till ordförande för kyrkonämnden fick 230 000 kronor.

Inför årets kyrkoval bör därför kyrkans medlemmar fråga sig, ska kyrkans pengar gå till kyrkan eller till arvoden för två ordförandeposter? Belopp som för många kyrkobesökare är liktydiga med en årsinkomst.

Vad kyrkan behöver i dag är personer som ser sin uppgift inom kyrkan som ett förtroende­uppdrag och icke en arvoderad anställning. Min kyrkoavgift ska gå till kyrklig verksamhet och icke till årsinkomster för ord­förandeskap.

Eric Montelius, Järfälla