Låt lärare vara lärare, inte administratörer

Att minska lärarnas administrativa börda är ingen enkel uppgift. Bakom varje beslut att införa mer kontroll, dokumentation och regler fanns en gång en god tanke. Men i längden riskerar regler, kontroll och dokumentationskrav att bli hinder snarare än tillgångar. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att minska den statliga delen av administrationen, men det är inte nog. Kommunernas arbete är minst lika viktigt.

Enligt en undersökning av ­Lärarnas Riksförbund från 2011 upplever 90 procent av de tillfrågade lärarna att de har mer administrativa uppgifter att ta hand om jämfört med för fem år sedan. En hel del kan säkert vara ”barnsjukdomar” men det finns anledning även för Alliansen att idka viss självkritik. Nya skol­lagen ställer nämligen ökade krav på dokumentation.

Vad är det då konkret för uppgifter som drabbar våra lärare? Det handlar ofta om sådant som informationsbrev, frånvarohantering, protokollföring, hantering av enkäter, diverse samordningsmöten, beställning av läromedel etc. Uppgifter som i sig är viktiga, men när allt summeras blir det svårt för lärarna att hinna med kärnverksamheten, det vill säga undervisningen.

För att minska administrationen krävs att vi både nationellt och kommunalt visar att vi menar allvar. Det behöver inte bara handla om att prioritera bort uppgifter. Skolledningar och utbildningsförvaltningen måste prioritera en minskning av de ­administrativa uppgifterna. Då ges bättre förutsättningar för den pedagogiska uppgiften och för den praktiska tryggheten – ­arbetet mot mobbning och kränkningar.

Nya Moderaterna inleder vårt arbete för att förenkla administrationen här och nu. Vi gör det via riksdag och regering, men också utifrån att vi är med och tar ansvar för skolorna på Lidingö.

Björn Samuelson (M), riksdagsledamot, utbildningsutskottet,

Lars Björndahl (M), vice ordf. utbildningsnämnden Lidingö

Kommunerna måste ta ansvar för att ge lärarna mer tid att undervisa, skriver två politiker.arkivbild

Uppgifter som i sig är viktiga, men när allt summeras blir det svårt för lärarna att hinna med kärnverksamheten, det vill säga undervisningen.