Låt lärarna slippa sådana här beslut

Duvboskolan är populär. Den når mycket goda resultat eftersom där arbetar skickliga lärare.

Beslutet att stoppa utbyggnaden av skolan kan få mycket allvarliga negativa konsekvenser för både lärare och elever. Under många år har lärarna arbetat i en nedsliten, trång skola med tillhörande usla paviljonger. Allt för att möta söktrycket av elever och inte minst för att få skolan att bära sig ekonomiskt.

Ett tillräckligt stort elevantal medför att lärarna slipper hoten om nedskärningar. Lärarna har uthärdat, därför att det fanns en framtidstro om bättre, ändamålsenliga lokaler. Nu får de i stället ett framtidsscenario där de måste stå ut i ytterligare fem år i provisoriska paviljonger, som inte ens ligger i direkt anslutning till skolan. En extra arbetsbörda för lärarna.

Ett stopp av utbyggnaden innebär att elevantalet måste minska – och därmed även lärarna.

Utbyggnadsstoppet skapar oro hos lärarna. En så liten skola kommer inte fullt ut att kunna erbjuda heltidstjänster för lärare. Därmed kommer framtida behov av rekrytering av nya lärare att försvåras.

Att oppositonen i form av M, Mp, Fp och Sd har drivit igenom ett sådant beslut är obegripligt. Alla vet att vi står inför en gigantiskt brist på lärare inom en snar framtid. Beslutet gynnar inte någon, varken lärare eller eleverna. Tvärtom – skolan och eleverna behöver behålla sina kompetenta lärare, rekrytera nya vid behov och förbättra sin arbetsmiljö avsevärt!

Lärarna måste få slippa sådana här tvära politiska beslut som går rakt emot det lärarna behöver.

Lärarförbundets styrelse i Sundbyberg

Stoppet för utbyggnad leder till en nedåtgående spriral för Duvboskolan spår Lärarförbundet.arkivfoto

Lärarna har uthärdat, därför att det fanns en framtidstro om bättre, ändamålsenliga lokaler.