Låt mig åka kollektivt utan klotter

Jag har svårt att förstå att vi ska lägga skattepengar på att stötta så kallad konst som går ut på förstörelse av gemensam egendom.

Klottret kostar SL mångmiljonbelopp årligen och det är tråkigt att se offentliga rum förstörda av människors behov av att göra avtryck. Precis som alla vuxna tar ett ansvar för att barn inte ska gå mot röd gubbe och står kvar och väntar på grönt om något barn står bredvid, har vi ett gemensamt ansvar att vara tydliga med att klotter inte accepteras.

Den omdebatterade konstnären som nu ställer ut på Kulturhuset gjorde ingen tjusig graffiti på någon laglig vägg utan ”gjorde konst” av förstörelse av en tunnelbanevagn.

Därför tycker jag att det är obegripligt att han tillåts ställa ut på Kulturhuset.