Låt min mor få en värdig sista tid

Hur har det blivit med ansvaret för mänskliga rättigheter för de äldre, som byggt upp Sverige, betalat skatter i hela sitt liv och fortfarande gör det? Vi har försökt hjälpa till men fått avslag ända upp i kammarrätten tolv gånger under tre år.

Det sista året har mor levt med en resväska och sitt hem nerpackat i ett förråd. Hon är slut och nere. Hon har inte råd att köpa ett boende, får inte lån.

Vi anhöriga har hittat äldreboenden tomma och sökt. Men de som kommer in är så sjuka att många avlider inom kort. Kommunerna borde ha befogenhet att med biståndshandläggarnas insyn avgöra de fall där personen är över 90 år. Biståndshandläggarna blir inte hörda, de som verkligen förstår och ser människan. Vi haft tre i olika stadsdelar i Stockholm. Nu är mor ledsen och vill träffa andra i sin ålder på ett äldreboende och få ett värdigt liv den sista tiden.

Maria Togeretz de Wit