Låt Mörby centrum ha kvar sin intima känsla

Trist med den gigantusfixering, som många kommuner synes lida av.

Ett centrum blir inte automatiskt bättre bara för att det blir större. Det värsta exemplet på senare tid är utbyggnaden av Täby centrum. För min familj är det ett slags monster som har skapats. Det är oöverskådligt och rörigt och direkt otrevligt att vistas i.

Med tacksamhet mot högre makter återvänder vi till vårt eget, inte så magnifika Mörby centrum. Lätt att att hitta i, överskådligt och rätt trivsamt.

Från bilparkeringen behöver man sällan gå längre än 50 meter för att komma till affärerna. Att jämföra med Täby centrum där ett normalt besök är likvärdigt med att snabbgå en 5-kilometersbana. Nu är det inget fel med gå-träning i sig, men jag vill nog helst göra det ute i den friska naturen.

Jag hoppas att kommunen inte tar i för mycket nu när vårt eget centrum ska utvidgas.

Det är viktigt att det även i framtiden får behålla sin lätt intima prägel och fortsätter att vara lättillgängligt och överskådligt.

Vi vill inte ha sådana hemskheter som styggelsen på Attundafältet.

Carl Erik lindh, Djursholm

Skribenten vill att utvidgningen av Mörby centrum ska ske varsamt.

arkivfoto