Min lokala hjälte

Låt oss alla samsas om gång- och cykelvägarna

I söndags morse var jag ute och gick på den gemensamma gång- och cykelbanan i början på Häradsvägen med min hund. Tyst som en mus och i bästa anfallsstil kör en cyklist förbi och är nära att köra på oss. Jag vädjar lite försynt till cyklisten att han kan väl plinga lite så man hör att något är på gång. Då blir han väldigt ilsken. Han skäller, svär och skriker och åbäkar sig så hela Stuvsta centrum måste ha vaknat. I flyende fart kör han iväg och skriker allt vad han orkar ”surgubbe, surgubbe!”.

Först efteråt förstår jag att cyklisten förmodligen blev arg när han upptäckte att det står Stuvsta centrum på en skylt och att det inte var det etappmål i Tour de France som han satt och drömde om.

Det är absolut nödvändigt att kommunen målar upp gränser för gång- respektive cykelbana. På morgnarna är trottoaren full av barnvagnar, brädåkande ungdomar och gående som ska samsas om utrymmet med cyklisterna. Allt detta händer endast någon meter från massor av framrusande bilar.

Är cyklister befriade från hastighetsbegränsningar om de kör på den gemensamma gång- och cykelbanan vid sidan av själva vägen? Är det tillåtet att cykla på gångbanan på gamla Stuvstabron där det är så smalt att gående knappt kan mötas?

Låt oss – om inte bokstavligt så i alla fall bildligt talat – dela på utrymmet och färdas hand i hand innan olyckan är framme.

”Surgubben”

Skribenten vill att det ska vara tydligare avgränsningar mellan cykelbanor och gångvägar.

På morgnarna är trottoaren är full av barnvagnar, brädåkande ungdomar och gående som ska samsas om utrymmet med cyklister.