Låt oss elever få sova klart

Ungdomar borde börja skolan senare på morgonen.

För det första har många sena träningar på kvällarna. När de ska upp klockan sju är de trötta och då blir resultaten sämre i skolan.

Ungdomar skjuter på dygnsrytmen och blir kvällspigga och då är det svårt att hinna sova 9–10 timmar.

Mitt förslag är att man låter ungdomar börja skolan typ 9–9.30, för att vi ska både bli piggare och göra bättre ifrån oss.

Elev i fyran