ANNONS

Låt oss gå till val oftare än nu

ANNONS

Svar på insändaren ”Sänk åldersgränsen för att rösta i valet” den 23 juni:

Signaturen ”En missnöjd medborgare” förordar att rösträttsåldern sänks till 16 år. För att få förstagångsväljarna att rösta vid en lägre ålder än nu vore en annan möjlighet att mandatperioderna kortades.

Fick förlorande partier snabbt chans till revansch blev det sannolikt också få populistiska utspel och mer än i dag av prestigelöst kompromissande över blockgränsen.

Johan Strandberg