Låt oss ha kvar våra dagmammor

Solnas politiker har i det tysta röstat fram en regeländring som gör att kommunens fåtal kvarvarande dagmammor måste ha öppet mellan 06.30 och 18.00 varje dag. Dessutom föreslås att avgiften ska bli 33 procent högre för barn i åldern 3–5 år (jämfört med förskola) eftersom avgiftsreduceringen för allmän förskola inte längre ska gälla dagbarn. Denna orättvisa går indirekt ut över dagmammornas möjlighet att konkurrera med dagis.

Över 250 föräldrar, anhöriga och andra Solnabor har på kort tid skrivit under ett upprop som stöd för dagmammorna och med kravet att politikernas förslag rivs upp.

Vi som valt dagmamma i stället för dagis till våra barn har gjort det för att vi tycker om denna barnomsorgsform och för att det passar våra barn. Barnen tas, i många fall, emot i dagmammornas hem och de tillbringar dagarna i en liten barngrupp med blandade åldrar tillsammans med en och samma pedagog.

Detta skapar också en personlig och informell kontakt med dagmammorna och deras familjer. De har redan i dag öppet så att en heltidsarbetande både ska kunna öppna och lämna. Nu vill kommunen tvinga igenom öppettider på 57,5 timmar per vecka vilket skulle omöjliggöra dagens verksamhet. Förslaget är att dagmammorna ska hjälpa varandra så att övertiden inte blir för hög.

Som alla förstår går det inte att driva en vettig verksamhet om dagmammorna ska bli tvungna att samordna hämtningar och lämningar, där stora barngrupper ska flyttas varje dag. Hela idén med en rofylld barnomsorg i hemmet skulle gå förlorad.

Politikerna säger att detta är för föräldrarnas skull men vi har inte bett om den här förändringen. Skulle beslutet drivas igenom är risken att en eller flera dagmammor lägger ner sin verksamhet, vilken i dag ofta bedrivs i en egen firma. Detta är en skandal i Sveriges mest företagsvänliga kommun.

Vi föräldrar säger klart och tydligt att vi inte vill ha längre öppettider och vi vill också ha rättvisa avgifter.

Per Agerman och Jennie Spetz

Föräldrar protestearr mot nya regler för Solnas dagbarnvårdare.

arkivbild