Låt oss också få en bra övergång

Vi som bor i Eriksberg, Hallunda, behöver en fungerande nedgång till centrum och T-banan.

I dag är vi hänvisade till rulltrapporna som saboteras så gott som dagligen och den lilla hissen (eller ”pissen”, som vi säger) är otrevlig att vara i om den fungerar. Under byggnationen av tunnelbanedepån i Norsborg har Skarpbrunnavägens sista del stängts av och en mycket bra övergång har byggts.

Den fungerar alldeles utmärkt för gående, med eller utan rollator, liksom för barnvagnar och cyklister. Låt oss i Eriksberg få en liknande övergång för enkel och säker nerfart!

Hoppfull pensionär