Låt oss välja japanska

Allt fler ungdomar i Sverige blir intresserade av det japanska språket men det finns endast två gymnasier i hela Stockholm som har japanska som språkval. Det begränsar möjligheterna för ungdomar att engagera sig i exotiska språk.

Japan är ett land som växer ekonomiskt i en dundrade fart och har världens näst största ekonomi. Om fler ungdomar kan japanska kan vi få mer handelskontakter och därigenom bättre affärer med Japan i framtiden. Detta gynnar svensk ekonomi och svenska jobb. Det är därför fler gymnasier bör ha japanska som språkval.

Aleyna Baser

Klass 8B Segelstorpsskolan