Låt oss vara kvar i Galleri kyrkskolan

Svar på insändare med rubriken ”Låt kommunen köpa galleri kyrkskolan” av Lena Nelson den 29 oktober:

Håller helt med Lena Nelsson som den 29 oktober skrev en artikel om Galleri kyrkskolan (om att gallerilängan vid Österhaninge kyrka ska säljas). Kommunen skulle kunna köpa in och äga gallerilängan.

Fördelarna är många, framför allt att Haninges alla egna konstnärer får möjlighet att ställa ut på en vacker plats till en rimlig summa. Just möjligheten att kunna ställa ut i kommunens kulturhus är trots allt lite beskuret eftersom vi i regel inte får komma in i finrummet ”konsthallen”.

Om Galleri kyrkskolan måste läggas ner så förutsätter jag att kultur/fritid med Raymond Svensson (C) i spetsen verkar för att vi äntligen får tillträde till kulturhusets konsthall för våra utställningar.

Vi i Föreningen Haningekonstnärer (FHK) vill självklart helst ha kvar vårt fina galleri med ett tiotal ateljéer. Men då måste våra beslutsfattare tordas stå upp för ett beslut i nämnden som inte är ”politiskt korrekt”, nämligen att stödja en verksamhet som mest består av lite äldre kommuninvånare. Diskriminering är inte tillåtet i Sverige men vad avser äldre så är tydligen inte de politiska partierna lika tydliga?

Om inte kommunen anser sig ha råd att köpa hela gallerilängan (köpesumman är tre miljoner kronor) så föreslår jag att kontakt tas med Brf Kyrkskolan för att i samförstånd med den försöka lösa köpefrågan av hela gallerilängan. Vi i FHK kan också tänka oss att köpa gallerilängan av säljaren, men då måste vi få stöttning av vår kommun. Samma typ av stöttning som ett flertal föreningar i vår kommun fått.

Kjell Kronqvist, ordförande i Haninge konstnärerna